Lučno savijeni profilisani lim TR-40 koristi se za pokrivanje lučnih krovova.

Dizajniran je da poboljša izgled krovova, fasada, svodova i drugih detalja na objektima.

Lučno savijanje profilisanog lima vrši se na objektu prema projektovanom radijusu.

Izrađuje se od pocinkovanog i čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima.

Prema toleranciji EN 10143.

Nanos plastificiranog zaštitnog premaza 25μ, urađeno prema standardu 10169.

Po zahtevu kupca izrađuje se od bakra, Al-legura kao nebojen, bojen i embosiran.

Standardne boje:
RAL 9002, 9006, 3009, 5010, 8019, 6028

Debljina lima: 0,5 mm – 0,8 mm
Ulazna širina trake: 1250 mm
Širina profila: 1060 mm
Dužina: do 12.000 mm

Opcija - nanošenje antikondenz folije

lucno-profilisani-tr40