Profil namenjen za objekte sa malim nagibom i velikim rasponom između glavnih nosača.

Prednosti ovog profila odnose se na veliku nosivost i premošćavanje velikih raspona.

Izrađuje se od pocinkovanog i čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima.

Prema toleranciji EN 10143.

Nanos plastificiranog zaštitnog premaza 25μ, urađeno prema standardu 10169.

Standardna boja RAL 9002
Opcija RAL 9006 i RAL 9010

Debljina lima: 0,75 mm – 1,25 mm
Ulazna širina trake: 1250 mm
Širina profila: 900 mm
Dužina: do 12.000 mm

 

Opcija - nanošenje antikondenz folije

 

krovni_lim_tr85