Profil namenjen pokrivanju krovova objekata sa malim nagibima iznad 4°.

Izrađuje se od pocinkovanog i pocinkovanog plastificiranog lima.

Prema toleranciji EN 10143.

Nanos plastificiranog zaštitnog premaza 25μ, urađeno prema standardu 10169.

Po zahtevu kupca izrađuje se od Al-legura kao nebojen, bojen i embosiran.

Standardne boje:
RAL 9002, 9006, 3009, 5010, 8019, 6028

Debljina lima: 0,5 mm – 0,8 mm
Ulazna širina trake: 1250 mm
Širina profila: 840 mm
Dužina: do 12.000 mm

 

Opcije-nanošenja antikondenz folije

krovni_lim_tr60