Mogu služiti za pokrivanje i oblikovanje industrijskih i stambenih objekata u zavisnosti od tehničkih karakteristika željenog profila, kao i mogućnost nanošenja antikondenz folije na isti.