Osiguranje protiv snega i snežnih nanosa na krovovima. Osnovna namena mu je zaštita oluka u zimskim periodima. Glavna uloga je zaštita od oštećenja, kada dođe do otapanja snega sa krovova. Snegobrani se na krov postavljeju u određenom rasporedu. Samo dovoljan broj dobro raspoređenih snegobrana sprečava pojavu lavine sa krova.Snegobran za dupli fakc

Snegobrani za trapezni lim