Lim crep – spoj klasične estetike i savremenih materijala - reč je o proizvodu od poncikovanog plastificiranog lima, koji ispunjava sve zahteve u vezi sa tehničkim, mehaničkim i hemijskim karakteristikama. Druga značajna prednost jeste sloboda u izboru boja – završni sloj može se izvesti prema zahtevu naručioca (standarne boje RAL 9002, 9006, 5010, 6028, 8019, 3009, MAT boje 9005, 3009) pa krovna ravan tako može pratiti savremenu fasadu i prema materijalu i prema boji, uz zadržavanje klasične estetike forme kosog krova.

Prednosti se ogledaju u estetici, maloj težini, brzinom pokrivanja i postojanošću.

Lim crep se izrađuje po trenutno najsavremenijim tehnologijama i načinima obrade, a sama linija za proizvodnju je numerički upravljana. širina tabli iznosi 1.092mm, a dužina prvenstveno zavisi od specifikacije/narudžbine, ili transporta.

lim-crep