Antikond DR!PSTOP je materijal koji se opciono nanosi na profile I-18, I-40, I-60, I-85 i Mediteraneo prilikom izrade profila.

ŠTA JE DR!PSTOP?

DR!PSTOP je ekonomično rešenje za probleme koje stvara kondenzacija u zgradama s neizolovanim krovom.

Reč je o samolepljivoj membrani koju lepimo na donju stranu lima.

DR!PSTOP možemo da koristimo u gotovo svakom okruženju (konstrukciji) gde kondenzacija predstavlja problem.

KONDENZACIJA

Kada temperatura i vlaga dostignu tačku rošenja dolazi do kondenzacije vodene pare na donjoj strani neizolovanog limenog krova. Ukoliko je kondenzacija dovoljno velika, nastaju kapi vode koje počinju da padaju, pri čemu oštećuju materijale koji se nalaze ispod krova. Tradicionalni metod rešavanja problema kondenzacije podrazumeva izolaciju krova tako da temperatura na krovnim pločama nikada ne dođe do tačke rošenja. Krovna ploča opremljena membranom DR!PSTOP obezbeđuje hvatanje kondenzata u specijalno formirane džepove koji se nalaze u membrani. DR!PSTOP zadržava kondenzat dok se uslovi ne vrate ispod tačke rošenja. Pri tome kondenzat prelazi nazad u vazduh u obliku obične vlage.

PREDNOSTI

Za krajnje korisnike
• Nema više kapanja sa krova.
• Trajnost - DR!PSTOP je otporan na kidanje, cepanje i habanje za razliku od standardne izolacije i materijala za zadržavanje kondenzata).
• Jednostavno čišćenje (pomoću creva za vodu ili uređaja za čišćenje pod pritiskom).

antikondenz-folija-dripstop-2

antikondenz-folija-dripstop-3

antikondenz-folija-dripstop-1