Lim kao pokrivač ima široku primenu i namenu u gradnji i građevinarstvu.